„Strzygonia” – ilustracje

S.Mrugowski „Sen Nyjana”
Monika Rokicka Nowa Fantastyka 2001 – ilustracja do opowiadania „Krew z krwi” Sławomir Mrugowski
Monika Rokicka Nowa Fantastyka 2001
Nowa Fantastyka 2001
Nowa Fantastyka 2001