Na zachodzie bez zmian…

Z naszych kości

konstrukcja świata

Z małych krzywd 

wielka nienawiść

Z dwóch łez

morze smutku…

A na stole chleb

wciąż nie przełamany.

Almanach „Spojrzenia” 2006