Poeta i Wiatr.

Po spacerze w parku

napisał quasi-poeta;

„liryczne andante wiatru 

                    pośród liści

                                 jak szept

                                               złudzenie

zdało się być niczym

                misterium zamyślenia      

                lakmus wrażliwości

intrygujące 

              aż do nagłej iluminacji!

…treścią 

dotykającą samej

          – ulotności natury rzeczy”

a old fashioned man 

szurał zwyczajnie butami

jak co noc, od tysięcy lat…