Ułudy.

Wszystko ułudą

odbiciem prawd

                   na tafli jezior oczu

i tylko jedna miłość

A miarą wielkości Boga

że co dzień podaje ją

                   jak chleb

                   tak po prostu.


Almanach „Spojrzenia” 2006